Teksti azaltmak

  • Threaded Reducing Tee

    Teksti azaltmak

    Biz (CNG) 131N sapak azaldylýan bahany üpjün edýäris. Turbany dürli ululykda ýa-da ugurda dolandyrmak, paýlamak ýa-da goldamak üçin Standpipe birikdirmek üçin ulanylýar. Çukur birikmesi bilen, çalt gurnamak we aňsat tehniki hyzmat etmek bilen taslama wagty köp tygşytlanýar.