Iň agyr çeýe jübüt 1000Psi

  • Heavy Duty Flexible Coupling 1000Psi

    Agyr wezipe çeýe jübüt 1000Psi

    1000 Psi agyr ýükli çeýe birikdirme modeli orta ýa-da ýokary basyş hyzmatlarynyň dürli umumy turba goşundylarynda ulanmak üçin niýetlenendir. Iş basyşy, adatça ulanylýan turbanyň diwaryň galyňlygy we reýtingi bilen kesgitlenýär. 1000 Psi birikdirmelerinde çeýeligi bar gabat gelmezligi, ýoýulmagy, termiki stres, yrgyldy, ses we seýsmiki titremeleri ýerleşdirip biler. Model 1000 hatda arça ýa-da egrilen turbalaryň ýerleşişini hem ýerleşdirip biler.