Önümler

 • Style 1GS Rigid Coupling

  Stil 1GS berk jübütlemek

  Oveapylan birikdirmeler hyzmat wagtynda içerki basyşlara we daşarky egilme güýçlerine sezewar edilýär. ASTM F1476-7
  çäkli burç we eksenel turbanyň hereketi.

 • Style 1GH Heavy Duty Rigid Coupling 500Psi

  Stil 1GH agyr ýükli berk 500Psi

  Agyr ýükli berk birikdirme, dürli turba geçirijilerinde ulanmak üçin niýetlenendir
  orta ýa-da ýokary basyş hyzmatlaryndan. Iş basyşy, adatça diwaryň galyňlygy we ulanylýan turbanyň reýtingi bilen kesgitlenýär. Model 7707 birikdirmelerinde gabat gelmezlik, ýoýulmak, termiki stres, yrgyldy, ses we seýsmiki titremeler bolup bilýän çeýeligi bar. Model 7707 hatda arka ýa-da egrilen turbalaryň ýerleşişini hem ýerleşdirip biler

 • Heavy Duty Flexible Coupling 1000Psi

  Agyr wezipe çeýe jübüt 1000Psi

  1000 Psi agyr ýükli çeýe birikdirme modeli orta ýa-da ýokary basyş hyzmatlarynyň dürli umumy turba goşundylarynda ulanmak üçin niýetlenendir. Iş basyşy, adatça ulanylýan turbanyň diwaryň galyňlygy we reýtingi bilen kesgitlenýär. 1000 Psi birikdirmelerinde çeýeligi bar gabat gelmezligi, ýoýulmagy, termiki stres, yrgyldy, ses we seýsmiki titremeleri ýerleşdirip biler. Model 1000 hatda arça ýa-da egrilen turbalaryň ýerleşişini hem ýerleşdirip biler.

 • Heavy Duty Flexible Coupling 500Psi

  Agyr wezipe çeýe jübüt 500Psi

  • Stil 1NH agyr ýükli çeýe birikdirme, turba çukury bilen birikdiriji açaryň arasyndaky boşluk bilen çeýe baglanyşygy üpjün edýär.
  • Üýtgeşik dizaýn, orta basyş astynda çeýeligi bolan turbageçiriji üçin hem eksenel hem-de radial hereket etmäge mümkinçilik berýär.
  • Güýçlendirilen beden 4 gezek iş basyşyna garşy durýar.

 • Style 3L U-bolt Mechanical Tee

  Stil 3L U-bolt mehaniki bahasy

  ● U-bolt, esasy turba şahasyndan kebşirlemezden örtük bölegini çalyşýar.

  Body Güýçlendirilen beden 4 gezek iş basyşyna garşy durýar.

 • Split Flange

  Flanesleri bölüň

  Stil 321 bölünen flanes, esasan, flanes birikmesi we flanes birikmesini öwürmek üçin flanes birikmesi üçin ulanylýar, gurnamak ýönekeý we çalt

   

 • Flange Adaptor

  Flanes adapteri

  Flanes adapterini üpjün edýäris.

  Turbanyň flanesleri, turbalary, klapanlary we nasoslary birleşdirilen, kebşirlenen ýa-da nurbat görnüşi bilen birleşdirmegiň usulydyr. Syzdyrylan berk gurluşy gurmak, arassalamak we üýtgetmek üçin aňsat girişi üpjün edýär.
  Oveapylan flanes, çalt gurnamada suw we öçüriji serişdäni ýangyndan goramak turbasyny birikdirmek üçin ulanylýar.

  Flanes adapteri HDPE turbasyndan ýa-da armaturlaryndan ANSI Class 125 ýa-da 150 flanes böleklerine göni geçmegi üpjün edýär.

  Flanesiň bolt deşikleri, ýumurtga çukuryna niýetlenendir. ANSI 125 & 150 we PN16 derejeli flanesler, PN10 nominal flanesleriň ikisi üçin DN50 - DN80 (2 - 3); PN10nominal derejeli flanesler üçin DN100 - DN150 (4 - 6).

  Aboveokarda beýan edilen adaty flaneslerden başga-da, JIS 10K we ANSI Class 300 ýaly beýleki ülňüler boýunça flanesleri üpjün etmek hem mümkindir.

 • Style 90DE 90° Drain Elbow

  Stil 90DE 90 ° Drena tirsegi

  Biz (CNG) 90DE 90 ° Tirsek stili bilen üpjün edýäris. Turbany dürli ululykda ýa-da ugurda dolandyrmak, paýlamak ýa-da goldamak üçin Standpipe birikdirmek üçin ulanylýar. Çukur birikmesi bilen, çalt gurnamak we aňsat tehniki hyzmat etmek bilen taslama wagty köp tygşytlanýar. Fireangyn söndüriş ulgamy üçin çukur turbalar bilen üpjün edýäris.

 • 90 Reducing Elbow

  90 Tirsek azaltmak

  Biz (CNG) stili 90RT 90 ° Taýýar kiçijik ujy bilen tirsegi azaltmak (goşma gapak). Turbany dürli ululykda ýa-da ugurda dolandyrmak, paýlamak ýa-da goldamak üçin Standpipe birikdirmek üçin ulanylýar. Çukur birikmesi bilen, çalt gurnamak we aňsat tehniki hyzmat etmek bilen taslama wagty köp tygşytlanýar.

 • Style 130 Grooved Tee Standard Radius

  Stil 130 Groove Tee Standard Radius

  Biz (CNG) 130 sany “Grooved Tee Standard” radiusy bilen üpjün edýäris. Birleşmek bilen baglanyşykly we biri-biri bilen hyzmatdaşlyk edýär. Esasan suw pürküji ulgamynda we ýangyn suw ulgamynda ulanylýan ýangyn turbasynyň diametri üýtgän ýerinde ulanylýar. FM tassyklanan Underwriters Laboratories tarapyndan sanalandyr. Biz siziň bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryna garaşýarys.

 • Threaded Reducing Tee

  Teksti azaltmak

  Biz (CNG) 131N sapak azaldylýan bahany üpjün edýäris. Turbany dürli ululykda ýa-da ugurda dolandyrmak, paýlamak ýa-da goldamak üçin Standpipe birikdirmek üçin ulanylýar. Çukur birikmesi bilen, çalt gurnamak we aňsat tehniki hyzmat etmek bilen taslama wagty köp tygşytlanýar.

 • Style Grooved Reducing Cross

  Stil çyzgyly azaltmak haçy

  Biz (CNG) “Grooved Reducing Cross” bilen üpjün edýäris. Turbany dürli ululykda ýa-da ugurda dolandyrmak, paýlamak ýa-da goldamak üçin Standpipe birikdirmek üçin ulanylýar. Çukur birikmesi bilen, çalt gurnamak we aňsat tehniki hyzmat etmek bilen taslama wagty köp tygşytlanýar. Fireangyn söndüriş ulgamy üçin çukur turbalar bilen üpjün edýäris.

12 Indiki> >> Sahypa 1/2