Gowşak jübütlemek

 • Style 1GS Rigid Coupling

  Stil 1GS berk jübütlemek

  Oveapylan birikdirmeler hyzmat wagtynda içerki basyşlara we daşarky egilme güýçlerine sezewar edilýär. ASTM F1476-7
  çäkli burç we eksenel turbanyň hereketi.

 • Style 1GH Heavy Duty Rigid Coupling 500Psi

  Stil 1GH agyr ýükli berk 500Psi

  Agyr ýükli berk birikdirme, dürli turba geçirijilerinde ulanmak üçin niýetlenendir
  orta ýa-da ýokary basyş hyzmatlaryndan. Iş basyşy, adatça diwaryň galyňlygy we ulanylýan turbanyň reýtingi bilen kesgitlenýär. Model 7707 birikdirmelerinde gabat gelmezlik, ýoýulmak, termiki stres, yrgyldy, ses we seýsmiki titremeler bolup bilýän çeýeligi bar. Model 7707 hatda arka ýa-da egrilen turbalaryň ýerleşişini hem ýerleşdirip biler

 • Heavy Duty Flexible Coupling 1000Psi

  Agyr wezipe çeýe jübüt 1000Psi

  1000 Psi agyr ýükli çeýe birikdirme modeli orta ýa-da ýokary basyş hyzmatlarynyň dürli umumy turba goşundylarynda ulanmak üçin niýetlenendir. Iş basyşy, adatça ulanylýan turbanyň diwaryň galyňlygy we reýtingi bilen kesgitlenýär. 1000 Psi birikdirmelerinde çeýeligi bar gabat gelmezligi, ýoýulmagy, termiki stres, yrgyldy, ses we seýsmiki titremeleri ýerleşdirip biler. Model 1000 hatda arça ýa-da egrilen turbalaryň ýerleşişini hem ýerleşdirip biler.

 • Heavy Duty Flexible Coupling 500Psi

  Agyr wezipe çeýe jübüt 500Psi

  • Stil 1NH agyr ýükli çeýe birikdirme, turba çukury bilen birikdiriji açaryň arasyndaky boşluk bilen çeýe baglanyşygy üpjün edýär.
  • Üýtgeşik dizaýn, orta basyş astynda çeýeligi bolan turbageçiriji üçin hem eksenel hem-de radial hereket etmäge mümkinçilik berýär.
  • Güýçlendirilen beden 4 gezek iş basyşyna garşy durýar.