Habarlar

 • Products Component

  Önümleriň komponenti

  Önümleriň komponenti ýaşaýyş jaý materialy: ASTM A-536, 65-45-12-nji synplara laýyk gelýän süýümli çoýun Demir: Standart: Epoksi poroşok örtügi Goşmaça: Galvanizli (sink örtülen 、 HDG) Boýag bilen boýalan faceüzüň reňki: Rezin gazyk standarty : EPDM. Meýletin: Nitril, Silikon, Fluoroelastom ...
  Koprak oka
 • Products Presentation Three traditional methods to connect steel pipes.

  Önümleriň tanyşdyrylyşy Polat turbalary birikdirmegiň üç adaty usuly.

  Önümleriň tanyşdyrylyşy Polat turbalary birleşdirmegiň üç adaty usuly, ýagny kebşirlemek, flanes birikmesi we nurbat birikmesi. CNG çukur turbageçiriji ulgamy, açar hökmünde dykyzlandyrylan birikdirijileri we şaha rozetkalaryny ulanýarlar, nee bilen duşuşmak üçin dürli gaz däl turba armaturlary bilen doldurylýar ...
  Koprak oka
 • About the CNG piping

  CNG turbalary hakda

  CNG turba geçiriji usuly dürli hyzmatlar üçin dürli turba ulgamlaryna goşulmak üçin ulanylyp bilner. Dürli turba ululyklary, turba materiallary we diwar galyňlygy üçin ulanylyp bilner. Önümler gaty ýa-da çeýe ulgamlary üpjün etmek üçin elýeterlidir. Önümiň belli bir maglumaty üçin ...
  Koprak oka
 • Çukur turbalaryna laýyk gurluşygyň howpsuzlyk taraplary haýsylar

  Adaty turba armaturlary bilen deňeşdirilende. çukur turba armaturlary gurluşyk wagtynda gowy howpsuzlyga eýe. bolup biljek howplary we gurluşyk hadysalaryny azaltmak. esasan aşakdaky nokatlarda. CNG. çukur turba armaturlaryny öndüriji. size aýtdy: 1. Gurluşyk amatly we ...
  Koprak oka
 • Çukurly armaturlaryň işleýşi we artykmaçlygy.

  Polat turbalary birleşdirmegiň üç adaty usuly, ýagny kebşirlemek, flanes birikmesi we nurbat birikmesi. CNG çukur turbageçiriji ulgamy, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli gaz däl turba armaturlary bilen üsti ýetirilen açar hökmünde birikdirilen birikdirmeleri we şaha rozetkalaryny ulanýar ... CNG als ...
  Koprak oka
 • Baglamalaryň bölekleri

  CNG turba usuly dürli hyzmatlar üçin dürli turba ulgamlaryna goşulmak üçin ulanylyp bilner. Dürli turba ululyklary, turba materiallary we diwar galyňlygy üçin ulanylyp bilner. Önümler gaty ýa-da çeýe ulgamlar bilen üpjün edilip bilner. Aýratyn önüm maglumatlary üçin görnüşinde ulanmak bilen baglanyşykly ...
  Koprak oka