Biz hakda

about us

Kompaniýanyň tertibi

CNG markasy Grooved önümleri 2002-nji ýylda döredilen we turba önümleriniň iň ökde önümçilik kärhanasy bolan Hebei DIKAI Piping Products Ltd. tarapyndan öndürilýär we öndürilýär. DIKAI, 3 sany DISA awtomatiki galyplaýyş liniýasy, ýarym awtomat guýma enjamy, takyk guýma çyzygy, uly göwrümli pol galyp ulgamy we degişli giňişleýin guýma, degirmen, reňk we gurnama enjamlary bilen enjamlaşdyrylan Hytaýda ilkinji öndürilen önümleriň biridir. synag enjamlary.

Aktiwler

Kompaniýa 5 million ABŞ dollary bilen hasaba alyndy, umumy maýa goýumlary 80 million ABŞ dollaryndan gowrak.

Terezisi

2 guýma zawody, bir rezin degirmen we 2 gurnama merkezi bar.

Topar

500-den gowrak işgäri, ýyllyk guýma önümçilik kuwwaty 100,000 tonna.

Zawod

Kompaniýanyň umumy meýdany 110,000m2-den gowrak, ýyllyk dolanyşygy 120 million ABŞ dollaryndan geçýär.

Birnäçe bazar hyzmat edildi

DIKAI Turbage Systems Solutions köp bazary öz içine alýar. Biziň turba ulgamymyz, täjirçilik amatly turbalar ulgamyndan; önümçilik prosesi we peýdaly turbalar; nebithimiýa we metallurgiýa senagaty; kömür we mineral gazyp alyş işleri; suw we hapa suw desgalary we desgalary.

DIKAI turba ulgamlary çözgüdi ýangyn gidrant we pürküji ulgamy öz içine alýar. Systemshli ulgamlar üçin DIKAI her bir amaly we hakyky mesele üçin özboluşly çözgüt hödürleýär.

about bg
about bg

Ösen enjamlar

DIKAI-de iň ösen önümçilik enjamlary bar. Indukotermi, Daniýany import edýän awtomatiki guýma liniýasy, içerki 416 awtomatiki guýma liniýasy, awtomatiki Disa çäge garyndysy, CNC gaýtadan işleýiş merkezi, awtomatiki sapak gaýtadan işleýän maşyn, SWESS Gema awtomatiki pürküji liniýasy, awtomatiki möhürleýji maşyn we stereoskopik ammar. Bu enjamlar önümçiligiň kuwwatyny ýokarlandyrýar, iş netijeliligini ýokarlandyrýar we önümiň hilini kepillendirýär.

Şahadatnamalar we tassyklamalar

CNG markasy Grooved önümleri Hebei Dikai Piping Products Co., Ltd.-iň çäginde ISO hil dolandyryş ulgamy tarapyndan berk dolandyrylýar.

ISO 9001: 2000 Hil dolandyryş ulgamy kepillendirildi.

ISO 14001 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy kepillendirildi.

OHSAS 18001 Iş saglygy we howpsuzlygy bahalandyrmak seriýasy şahadatnamaly.

 cULus (UL / cUL) sanawda we FM tassyklandy.

Amalda VdS we LPC tassyklamalary.

about us

Synag enjamlary

Ygtybarly hil kepilligi
DIKAI-nyň özbaşdak barlaghanasy we tamamlanan synag enjamlary bar. Olar rezin laboratoriýa, metal barlaghanasy, himiýa barlaghanasy, hemmetaraplaýyn barlaghana, gidrawliki barlag laboratoriýasy, turba ulgamy barlaghanasy we ş.m. Bu önümlerimizi ösdürmek, üpjün edijini bahalandyrmak, satyn almak barlagy üçin kepillendirilen laboratoriýalar we ösen enjamlar , prosesi barlamak we önümiň soňky barlagy.

about us