90 Tirsek

  • Style 90DE 90° Drain Elbow

    Stil 90DE 90 ° Drena tirsegi

    Biz (CNG) 90DE 90 ° Tirsek stili bilen üpjün edýäris. Turbany dürli ululykda ýa-da ugurda dolandyrmak, paýlamak ýa-da goldamak üçin Standpipe birikdirmek üçin ulanylýar. Çukur birikmesi bilen, çalt gurnamak we aňsat tehniki hyzmat etmek bilen taslama wagty köp tygşytlanýar. Fireangyn söndüriş ulgamy üçin çukur turbalar bilen üpjün edýäris.