Grooved Tee Std radiusy

  • Style 130 Grooved Tee Standard Radius

    Stil 130 Groove Tee Standard Radius

    Biz (CNG) 130 sany “Grooved Tee Standard” radiusy bilen üpjün edýäris. Birleşmek bilen baglanyşykly we biri-biri bilen hyzmatdaşlyk edýär. Esasan suw pürküji ulgamynda we ýangyn suw ulgamynda ulanylýan ýangyn turbasynyň diametri üýtgän ýerinde ulanylýar. FM tassyklanan Underwriters Laboratories tarapyndan sanalandyr. Biz siziň bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryna garaşýarys.