90 Tirsek azaltmak

  • 90 Reducing Elbow

    90 Tirsek azaltmak

    Biz (CNG) stili 90RT 90 ° Taýýar kiçijik ujy bilen tirsegi azaltmak (goşma gapak). Turbany dürli ululykda ýa-da ugurda dolandyrmak, paýlamak ýa-da goldamak üçin Standpipe birikdirmek üçin ulanylýar. Çukur birikmesi bilen, çalt gurnamak we aňsat tehniki hyzmat etmek bilen taslama wagty köp tygşytlanýar.