Flanes adapteri

 • Flange Adaptor

  Flanes adapteri

  Flanes adapterini üpjün edýäris.

  Turbanyň flanesleri, turbalary, klapanlary we nasoslary birleşdirilen, kebşirlenen ýa-da nurbat görnüşi bilen birleşdirmegiň usulydyr. Syzdyrylan berk gurluşy gurmak, arassalamak we üýtgetmek üçin aňsat girişi üpjün edýär.
  Oveapylan flanes, çalt gurnamada suw we öçüriji serişdäni ýangyndan goramak turbasyny birikdirmek üçin ulanylýar.

  Flanes adapteri HDPE turbasyndan ýa-da armaturlaryndan ANSI Class 125 ýa-da 150 flanes böleklerine göni geçmegi üpjün edýär.

  Flanesiň bolt deşikleri, ýumurtga çukuryna niýetlenendir. ANSI 125 & 150 we PN16 derejeli flanesler, PN10 nominal flanesleriň ikisi üçin DN50 - DN80 (2 - 3); PN10nominal derejeli flanesler üçin DN100 - DN150 (4 - 6).

  Aboveokarda beýan edilen adaty flaneslerden başga-da, JIS 10K we ANSI Class 300 ýaly beýleki ülňüler boýunça flanesleri üpjün etmek hem mümkindir.