Iň agyr Rigid Coupling 500Psi

  • Style 1GH Heavy Duty Rigid Coupling 500Psi

    Stil 1GH agyr ýükli berk 500Psi

    Agyr ýükli berk birikdirme, dürli turba geçirijilerinde ulanmak üçin niýetlenendir
    orta ýa-da ýokary basyş hyzmatlaryndan. Iş basyşy, adatça diwaryň galyňlygy we ulanylýan turbanyň reýtingi bilen kesgitlenýär. Model 7707 birikdirmelerinde gabat gelmezlik, ýoýulmak, termiki stres, yrgyldy, ses we seýsmiki titremeler bolup bilýän çeýeligi bar. Model 7707 hatda arka ýa-da egrilen turbalaryň ýerleşişini hem ýerleşdirip biler