Con bilen gapak. Deşik

  • Cap with Con. Hole

    Con bilen gapak. Deşik

    Biz (CNG) Con.hole bilen 300CH Cap üpjün edýäris, Turbanyň dykylmagyny dakmak üçin ulanylýar we onuň işi kelläniň we gapagyňky ýalydyr, turbageçirijini dolandyrmak, paýlamak ýa-da goldamak üçin Standpipe birikdirmek üçin ulanylýar. dürli ululyklar ýa-da ugurlar. Çukur birikmesi bilen, çalt gurnamak we aňsat tehniki hyzmat etmek bilen taslama wagty köp tygşytlanýar.