Iň agyr çeýe jübüt 500Psi

  • Heavy Duty Flexible Coupling 500Psi

    Agyr wezipe çeýe jübüt 500Psi

    • Stil 1NH agyr ýükli çeýe birikdirme, turba çukury bilen birikdiriji açaryň arasyndaky boşluk bilen çeýe baglanyşygy üpjün edýär.
    • Üýtgeşik dizaýn, orta basyş astynda çeýeligi bolan turbageçiriji üçin hem eksenel hem-de radial hereket etmäge mümkinçilik berýär.
    • Güýçlendirilen beden 4 gezek iş basyşyna garşy durýar.