Groved gysga haç

  • Grooved Short Cross

    Groved gysga haç

    Biz (CNG) 131 sany gysga gysga haç üpjün edýäris. Turbany dürli ululykda ýa-da ugurda dolandyrmak, paýlamak ýa-da goldamak üçin Standpipe birikdirmek üçin ulanylýar. Çukur birikmesi bilen, çalt gurnamak we aňsat tehniki hyzmat etmek bilen taslama wagty köp tygşytlanýar.